close
دانلود آهنگ جدید
طرز تهیه نان خامه ای

طرز تهیه نان خامه ای

محل تبلیغات محل تبلیغات

آخرین ارسالی های انجمن

طرز تهیه نان خامه ای

نویسنده : ، موضوع : آموزش آشپزی انواع غذاها , یکشنبه 18 بهمن 1394 , 18:44 ارسال شده , 165 بازدید

طرز تهیه نان خامه ای

 

طرز تهیه نان خامه ای

 

 

طرز تهیه نان خامه ای

 

 

نان خامه ای


ناﻥ ﺧﺎﻣﻪﺍﯼ ﯾﺎ ﭘﺮﻭﻓﯿﺘﺮﻭﻝ ‏(ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ: Profiterole ‏) ﯾﺎ


‏(ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ: cream puff ‏) ﯾﮏ ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ


ﺗﻮﭖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻤﯿﺮ ﭘﻔﯽﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻪٔ


ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ، ﮐﺮﻡ ﮐﺎﺳﺘﺎﺭﺩ ﻭ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﭘﺮﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ


ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪٔ ﺳﺲﺷﮑﻼﺕ


ﭘﻮﺩﺭ ﻗﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺍﻣﻞ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻤﺎﻝ


ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺸﺄ ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ . ﺩﺭ


ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﺎ ﺭﻭﯼ ﻫﻢ ﭼﯿﺪﻥ ﻧﺎﻥ ﺧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ


ﻫﺮﻡ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ


ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎﻥ ﺧﺎﻣﻪ ﺍﯼ


● ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ


ﺁﺭﺩ ۱ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ‏( ۱۰۵ ﮔﺮﻡ ‏)


ﺁﺏ ۱ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ‏( ۱۶۰ ﮔﺮﻡ‏)


ﺭﻭﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﮐﺮﻩ ۵۰ ﮔﺮﻡ


ﻧﻤﮏ ﺳﺮ ﭼﺎﻗﻮ


ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ۳ - ۴ ﻋﺪﺩ


ﺧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻﺯﻡ


● ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻬﯿﻪ


ﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﻭ ﻧﻤﮏ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﻬﺠﻮﺵ ﻣﯽ ﺍﻭﺭﯾﻢ ﺍﺭﺩ ﺭﺍ


ﺍﻟﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﺏ ﺟﻮﺵ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺳﺮﯾﻊ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ


ﻭﻗﻔﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ


ﺟﺪﺍ ﮔﺮﺩﺩ ﺧﻤﯿﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﺩ ﭘﺲ


ﺍﺯﺧﻨﮏ ﺷﺪﻥ ﺧﻤﯿﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﺭ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﻫﻢ


ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ


ﻣﺮﻍ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎﻣﻶ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻤﯿﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻤﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮﻡ ﻭﺑﺮﺍﻕ


ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻗﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻓﺮﻭ ﺭﯾﺰﺩ ﻓﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ۲۳۰ ﺩﺭﺟﻪ


ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﮔﺮﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻒ ﺳﯿﻨﯽ ﺭﺍ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﭘﻬﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ


ﺧﻤﯿﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﯿﻒ ﺧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻮﺭﻩ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ


ﺻﻮﺭﺕ ﻟﻘﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ ﺳﯿﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ


ﻓﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۱۵ -۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﭘﺰﯾﻢ . ﻧﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ


ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﮐﺮﻡ ﭘﺎﺗﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﻧﮑﺎ ﺕ ﻻﺯﻡ:


۱۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻓﺮ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺎﻥ ﺧﺎﻣﻪ


ﺍﯼ ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺏ ﺭﺍ ﮐﻒ ﻓﺮ ﺩﺍﻍ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ


ﺑﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﺩ . ﻧﺎﻥ ﺧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ


ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻤﻮﺩ

 

 

محل تبلیغات
آواتار نویسنده

درباره نویسنده :

توضیحی درباره نویسنده سایت

مطالب مرتبط

طرز تهیه هات چاکلت با ساده ترین روش

طرز تهیه هات چاکلت با ساده ترین روش

طرز تهیه مارمالاد هلو

طرز تهیه مارمالاد هلو

طرز تهیه مربای پوست پسته (2)

طرز تهیه مربای پوست پسته (2)

طرز تهیه کافه گلاسه

طرز تهیه کافه گلاسه

طرز تهیه حلیم گندم

طرز تهیه حلیم گندم

طرز تهیه املت فانتزی

طرز تهیه املت فانتزی

طرز تهیه آش گندم

طرز تهیه آش گندم

طرز تهیه خاگینه مغزدار تبریزی

طرز تهیه خاگینه مغزدار تبریزی

طرز تهیه نان رژيمي و خوش طعم صبحانه

طرز تهیه نان رژيمي و خوش طعم صبحانه

طرز درست کردن کوفته بادمجان

طرز درست کردن کوفته بادمجان

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تمامی حقوق متعلق به مینی فــان میباشد و کپی برداری از مطالب با ذکر منبع مجاز میباشد .
طراحی توسط ام وب