چگونه با مینی فان آشنا شدید ؟
(79.72%) 118
بوسیله گوگل
(6.081%) 9
بوسیله سایر سایت ها
(1.351%) 2
بوسیله وبلاگ ها
(2.702%) 4
بوسیله اسپمرها
(10.13%) 15
غیره ...

تعداد شرکت کنندگان : 148